Informatieveiligheid & Privacy

 

De Europese privacyregels, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gaan over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. In het Engels spreekt men over de 'General Data Protection Regulation' (GDPR).
Wij zetten als school alles in het werk om onze administratie en communicatie conform deze regelgeving te voeren. De scholengemeenschap waartoe wij behoren werkten een informatieveiligheids- en privacybeleid uit voor onze school. Via deze link  vind je alle documenten terug die samen ons IVP-beleid vormt.

Sint-Jozef maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap