WICO adopteert Perfect Stranger

In zijn zoektocht naar de ultieme kosmopolitische kip maakte kunstenaar Koen Vanmechelen onlangs bekend dat hij adoptieouders zocht voor een aantal kippen uit zijn broedprogramma. WICO tekende graag in op het project ‘Perfect Strangers’ omdat Koen peter is van het WICO STEAM-project.

De adoptieouders wordt gevraagd na te denken over de afkomst van de kip en gedurende drie maanden een dagboek bij te houden over hun ervaringen. Hun reflecties over het levend kunstwerk worden onder andere opgenomen in een video interview. De interactie tussen mens en kip wordt fotografisch gedocumenteerd. Ook wordt DNA van de kip vergeleken met DNA van de adoptieouders en wordt door wetenschappers in Zweden geanalyseerd. Zo worden de deelnemers geconfronteerd met hun verleden en met de manier waarop hun voorvaderen omgingen met de kip.

Dit project is een uitgelezen kans om de jongeren van de verschillende WICO-campussen uiteenlopende projecten rond taal, kunst, wetenschap uit te werken met als centrale thema: de kip als Perfect Stranger en past op deze manier wonderwel in het STEAM-project.


Sint-Jozef maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap