2019-09-26 Duitse ambassadeur op bezoek

Maandagnamiddag kwam de Duitse ambassadeur op bezoek in WICO Campus Sint-Jozef in Lommel. Vorig jaar bracht hij hier al een bezoek om kennis te maken met de school, het studieaanbod, de leerlingenpopulatie en de infrastructuur. De samenwerking met Duitse scholen werd nadien verder uitgewerkt in het CLIL-project (Content and Language Integrated Learning). Concreet betekent dit dat er lessen in het Duits worden gegeven. De leerlingen uit het 6de jaar Moderne talen hadden dit bezoek tijdens de lessen Duits voorbereid en ze mochten vragen stellen aan de ambassadeur. Het werd een leerrijke namiddag!

Sint-Jozef maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap