2017-02-03 Licht en fluo het perfecte duo!

De leerlingen van het vijfde jaar Sociale en technische wetenschappen (5STW3) hebben een presentatie voorgedragen aan de medeleerlingen van het 1ste en 2de middelbaar over verkeersveiligheid. Omdat ze opmerkten dat niet iedereen goed zichtbaar was in het verkeer, hebben ze tips gegeven over hoe ze veilig naar school kunnen komen. Ook hebben ze stickers en affiches ontworpen om de leerlingen bewust te maken van het gevaar in het verkeer. Als extra toevoeging hebben ze een campagnelied gemaakt, waarin ze op een creatieve en leuke manier duidelijk maken dat je best fluorescerende elementen draagt.

Deze presentatie was leerrijk en heeft hopelijk de ogen van de leerlingen geopend.


Sint-Jozef maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap