2016-03-09 Mooie prestatie op wiskunde B-dag

Op 13 november werkten de leerlingen van 6WEWI in teams van drie of vier een hele dag aan een open wiskundige onderzoeksopdracht. Die opdracht werd in de maanden voordien door de Wiskunde B-dagcommissie opgesteld is. Vaardigheden als probleemoplossend denken, mathematiseren, logisch redeneren en argumenteren stonden centraal. Tegen het einde van die dag moesten de teams hun oplossingen tot een samenhangende tekst verwerkt hebben. De tekst van Wessel Struiwig, Tibo Geenen, Jeroen Bosmans en Pieter-Jan Lourdaux werd er door de commissie uitgepikt. Ze mochten op woensdag 9 maart naar de prijsuitreiking komen in de gebouwen van de Universiteit van Antwerpen. Na een interessante lezing rond priemgetallen volgde de prijsuitreiking. Op deze uitreiking kwamen onze leerlingen verrassend als tweede uit de bus. Een zeer knappe prestatie van onze wiskundeknobbels. Proficiat!

Sint-Jozef maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap